Doporučení pro montáž sady rozvodového řetězu

25.11.2017
 1. Sada rozvodového řetězu RS0001 - jeden z mnoha setů nabídky KS MotorshopPři montáži rozvodové sady vždy dodržujte předepsaný montážní postup výrobce motoru.
 2. Většina sad obsahuje napínák řetězu. Mějte na paměti, že napínák je napružený a při nesprávné manipulaci může způsobit zranění. Nevyjímejte kolík, dokud nebude napínák správně namontován (usazen v rozvodovém systému) a vždy se ujistěte, že píst není nasměrován na vás nebo na někoho jiného v okruhu 20 metrů.
 3. Při montáži rozvodové sady vyměňte také motorový olej a filtry.
 4. Zkontrolujte víko motoru a olejovou vanu. Jakákoli (i drobná) poškození mohou bránit správné funkci sacího potrubí a může docházet ke snížení průtoku a tlaku oleje (zejména u vozidel s náhonem 4x4). Poškozená olejová vana musí být vždy vyměněna za novou. Pokud je v motoru použit systém proměnlivého časování (VVT systém) prověřte také funkčnost elektromagnetických ventilů, které se používají k jeho regulaci. Instalací vadného ventilu riskujete, že systém nebude pracovat správně a motor může být vážně poškozen. Mějte na paměti, že vadný elektromagnetický ventil mohl být teoreticky příčinou předchozí závady a instalací stejného ventilu riskujete opakování závady.
 5. Vždy se před nastartováním motoru ujistěte, že byl napínák správně instalován. V případě, že napínák není usazen korektně v rozvodovém systému, opět může dojít k závažné poruše motoru.

Je dobré vědět

Výměna sady rozvodového řetězu
Sadu je potřeba vyměnit v případě, že je motor hlučnější než obvykle, nebo když svítí kontrolka diagnostiky motoru, např. z důvodu špatného nastavení vačky a klikového hřídele. Nedoporučuje se instalovat nový řetěz na použitá rozvodová kola. Opotřebované zuby kola sníží odolnost řetězu, jehož životnost se tímto snižuje a je nutné ho vyměnit po podstatně kratší době.

Kontaminace oleje
Servisní interval výměny oleje je často stanoven na 30 000 km. Během této vzdálenosti se nečistoty/kontaminanty v oleji nahromadí, sníží se funkčnost mazání oleje a průchodnost mazacích cest a kanálů. Sníží se účinnost mazacího systému. Správná funkčnost tohoto systému je nezbytná pro udržení výkonu a životnosti mechanických a hydraulických komponent rozvodové sady.

Vychýlení řetězu
Pokud je byť pouze jedno z ozubených kol nesprávně usazeno tak, že všechny součásti rozvodové sady nejsou v jedné linii, rozvodový řetěz se vychýlí ze správné dráhy. Následkem toho bude řetěz nadměrně ohýbán a naruší se jeho konstrukce. To vede k předčasnému opotřebení a následné závadě.

Hlučný a přetrhnutý řetěz
Řetěz je hlučný v případě, že síla na něj vyvíjena je menší, než síla vytvářena rotací motoru. Při nedostatečném napnutí pak řetěz osciluje a prověšuje se.
Dochází k opotřebení a následné závadě. Řetěz se přetrhne, pokud je vystaven nadměrnému nebo nestálému zatížení. To může být způsobeno nedostatkem hydraulického tlaku v sadě. Příčiny tohoto problému mohou být následující:

 • Nedostatek oleje.
 • Ucpané mazací cesty a kanály.
 • Kontaminace oleje.
 • Použití nesprávného typu oleje.
 • Vadná olejová pumpa nebo neprůchodný sací koš a potrubí.

Zablokovaný napínák
Zablokování napínáku může způsobit kontaminace oleje, nedostatek oleje, nebo vysoké teploty při přehřátí motoru.

Časovač vačky
Správná funkčnost časovače vačky se odvíjí od správného přívodu oleje a mazání. Nefunkční, nebo špatná funkčnost časovače indikuje, že nastala chyba v přívodu oleje z důvodu:

 • Ucpání.
 • Nedostatku oleje v motoru.
 • Vadného snímače tlaku oleje.
 • Použití nesprávného oleje.

Časovač vačky přímo ovlivňuje zatížení rozvodového řetězu. Pokud nastala vada na řetězu, časovač musí být také vyměněn. Pokud se časovač nevymění, je výrazně snížena životnost nově nainstalované rozvodové sady.

Kryt rozvodu
Pokud není kryt správně usazen, můžeme indikovat vady jako je únik oleje nebo přílišný hluk (řetěz se dotýká krytu). Pokud kryt obsahuje olejovou pumpu, vydávaný zvuk se podobá včele ve sklenici. Odmontujte kryt, zkontrolujte, zda dosedací plochy a montážní otvory nejsou poškozeny a v případě potřeby kryt vyměňte.

Kvalitní olej
Olej je krví celého motoru a je nezbytné, aby byl váš motor mazán olejem se správnými specifikacemi. Špatný olej ovlivní všechny hydraulické komponenty včetně napínáku rozvodové sady. Následek poté může být nefunkční, poškozený motor. Před výměnou sady rozvodového řetězu se doporučuje vyměnit olej.

Doporučený servis
Vždy vyměňte celou rozvodovou sadu včetně ozubených kol, čímž se rozvodový systém vrátí do svých původních hodnot. Ujistěte se, že mazací systém motoru je čistý a pracuje na plnou kapacitu. Před výměnou sady rozvodového řetězu se doporučuje provést výplach motoru.

Řetězové sady v naší nabídce...