Spolupracujeme

sisa

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky

Stránky SISA a Stránky FIGIEFA

SISA

Sdružení vzniklo 15. června 1994 podpisem Zakladatelské smlouvy o založení sdružení devíti společnostmi působícími v oblasti dovozu a distribuce náhradních dílů pro automobily. Postupně byla rozšířena o oblast servisní techniky a autolaků.

Jde o dobrovolné a otevřené společenství samostatných subjektů - založené jako zájmové sdružení právnických osob. Vytváří platformu pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů v oblasti nezávislého aftermarketu, dodávek servisního zařízení a autolaků pro český trh.

Mezi hlavní cíle asociace patří aktivní působení na legislativu v rámci ČR, ale prostřednictvím nadnárodních asociací také v celoevropském měřítku. Díky těmto krokům je sdružení aktivním hybatelem např. legislativy týkající se Blokové výjimky a tedy "zrovnoprávnění" dílů dodávaných prostřednictvím aftermarketu s díly dodávanými v sítích OE výrobců.

Mezi další cíle patří např:

  • spolupráci s dalšími organizacemi při rozvoji aftermarketu na principu vzájemné rovnoprávnosti
  • koordinaci a pomoc při řešení záměrů a cílů aftermarketu, dodavatelů, autoservisů a opraven
  • prosazování společných zájmů členů asociace vůči státním orgánům a institucí
  • podporu činnostem a kontaktům členů ve vztahu na příslušné orgány a instituce
  • všestranné konzultace a poradenskou činnost (zprostředkování těchto činností)
  • SISA je součástí evropské asociace FIGIEFA prosazující naše zájmy na evropské úrovni

TecDoc

Naše nástroje využívájí databázi TecDoc. Tato databáze udržuje aktuální informace o vozovém parku a umožňuje výrobcům a dodavatelům kategorizovat své produkty a jejich spojení s konkrétními modely vozidel.