Dotace

Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000265 je spolufinancován Evropskou unií.
 
Cílem projektu je vybudování vlastní FVE a následnému zahájení výroby elektrické energie z OZE ve společnosti K MOTORSHOP s.r.o.
Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.