Dirko™ HT (červená)

DirkoTM HT red je kvalitní, vůči vysokým teplotám odolná, jednosložková těsnicí hmota na bázi silikonu, která vykazují trvale elastické vlastnosti. Má velmi dobrou přilnavost na všech běžných kovech, litině, plastech (kromě PE, PP a PTFE) a skle. Reakcí se vzdušnou vlhkostí zesíťuje DirkoTM HT red na silikon. Výrobek se vyznačuje velmi rozmanitým spektrem využití.


1. Obecné informace o výrobku

 • Chemická báze - Acetylcholinový silikon
 • Vytvrzení - Zesíťující při pokojové teplotě
 • Složky - Jednosložkový
 • Barva - červená
 • Konzistence - Pastovitá, tuhá, v zesíťovaném stavu trvale elastická
 • Rozsah teplot - -60°C až +300°C (na 24 h až +315°C)
 • Maximální spára k utěsnění - 2,0 mm
 • Hodnota pH - Neutrální
 • Elektrická vodivost - Izolující
 • Odolnost vůči -  minerálním olejům (i s přísadami), syntetickým olejům, mazacím tukům, chladivům, UV záření, studené a horké vodě, slané vodě, čisticím prostředkům, slabým kyselinám a louhům
 • Možný rozsah použití - Ventilové víko, olejová vana, vodní a olejové čerpadlo, skříň diferenciálu, skříň převodovky, vana převodového oleje, těleso termostatu, skříň ventilového rozvodu, kryt nápravy, přírubové spojení, světlomety, koncové světlo, skříň akumulátoru

2. Technické údaje

2.1 Všeobecné vlastnosti

Veličina

Hodnota

Zkušební norma

Shore A - tvrdost

30 ± 5

DIN 53505

Hustota

1,11 ± 0,2 g/ml

DIN 53479

Doba tvorby škraloupu (23°C, 50% relativní vlhkost vzduchu)

5 - 10 min

DIN EN ISO 291

Doba vytvrzení (23°C, 50% relativní vlhkost vzduchu)

ca. 4,5 mm / 24 h

DIN EN ISO 291

E modul 100%

0,6 ± 0.2 N/mm2

DIN EN ISO 8339

Tažnost

600 ± 100 %

DIN 53504

Pevnost v tahu

2,9 ± 0.2 N/mm2

DIN 53504

2.2 Odolnost vůči médiím

Pro projevení odolnosti těsnicí hmoty vůči médiím se zkušební těleso na uvedenou dobu uloží do příslušného média. Poté se určí pevnost ve smyku (ISO 4587). V následující tabulce je uvedena procentuální odchylka pevnosti ve smyku k výchozí hodnotě bez vlivu média.

Médium

Vlastnost

Teplota [°C]

Odchylka od výchozí hodnoty [%]

250 h

500 h

1000 h

 

 

 

 

 

Vzduch

Tažnost (%)

 

250

 

-2

 

4

 

31

Pevnost v tahu (N/mm²)

 

250

 

44

 

43

 

32

Tažnost (%)

 

285

 

50

 

62

 

83

Pevnost v tahu (N/mm²)

 

285

 

1

 

-15

 

-20

 

 

Motorový olej

Tažnost (%)

 

120

 

21

 

33

 

45

Pevnost v tahu (N/mm²)

 

120

 

-9

 

-15

 

-50

 

Voda/glykol (50/50)

Tažnost (%)

 

95

 

1

 

11

 

-12

Pevnost v tahu (N/mm²)

 

95

 

84

 

87

 

69

2.3 Rychlost zesíťování

Rychlost zesíťování závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu. Čím vyšší je teplota a vlhkost vzduchu, tím rychleji DirkoTM HT red zesíťuje na silikon. Diagram níže zobrazuje časový vývoj rychlosti zesíťování ve standardním klima (23°C/50% rel. vlhkost vzduchu).

2.4 Přilnutí k povrchům

Přilnutí DirkoTM HT red k různým povrchům hraje podstatnou roli při jeho použití jako plošného těsnění. Následující hodnoty zobrazují pevnost ve smyku naměřenou u spáry k utěsnění ve velikosti 1 mm (ISO 4587).

Podklad

Pevnost ve smyku [N/mm2 ]

Ocel (galvanizovaná)

0,90

Hliník

2,00

Polyamid 6.6

0,60


3. Obecné pokyny

3.1 Pokyny k použití a zpracování:

 • Odstraňte zbytky těsnění a vyčistěte těsnicí plochy pomocí rozpouštědla
 • Těsnicí plochy musí být před nanesením těsnicí hmoty čisté, suché, beze zbytků oleje a tuku, aby bylo umožněno bezpečné utěsnění popř. přilnutí
 • Teplota zpracování (okolní teplota /teplota plochy přilnavosti): +5 až +35°C
 • Těsnicí hmotu nanášejte průběžně a rovnoměrně
 • Příliš velké množství nanesené těsnicí hmoty okamžitě odstraňte, protože hrozí nebezpečí nakapání do vnitřního prostoru
 • Podle aplikace je montáž dílů možná ihned po nanesení, po vytvoření škraloupu či po úplném vytvrzení.
 • Díly namontujte podle nařízení výrobce
 • Okamžitá těsnicí funkce
 • Po použití těsnicí hmoty opět znovu dobře uzavřete
 • Bezpečnostní a technický datový list na www.elring.com

3.2 Skladování

 • Optimální skladovací podmínky: skladujte v chladu (+5°C až +25°C) a suchu
 • Minimální trvanlivost: 24 měsíců v neotevřených obalech
  Otevřené obaly dobře uzavřete a spotřebujte je v krátké době
 • Číslo šarže je strukturováno následovně: RRTTŠŠŠŠ (datum plnění)

3.3 Forma dodání

Obj. č.

Obsah balení

Plnicí množství

Barva

Balení (ks)

705.708

Tuba, klíč tuby, trubice

70 ml

Red

12 units

465.766

Kartuš se stlačeným plynem, trubice

310 ml

Red

12 units

3.4 Vyloučení záruky

Výše uvedené údaje v tomto technickém datovém listě, zejména návrhy pro zpracování a rozsah použití našich výrobků, spočívají na našich současných znalostech a zkušenostech. Na základě různých možností použití, podmínek použití a pracovních podmínek, na které nemáme vliv, nepřebíráme odpovědnost za způsobilost našich výrobků pro relevantní výrobní postupy za konkrétních pracovních podmínek ani za zamýšlené účely zpracování a výsledky. Pro zajištění takové způsobilosti doporučujeme v každém případě dostatečné předchozí vlastní pokusy a testy.
Jakákoli odpovědnost vyplývající z pokynů v tomto technickém datovém listu a jakákoli odpovědnost vyplývající z ostatních písemných nebo ústních poradenství pro daný výrobek je výslovně vyloučena. Ledaže by nám v případě ohrožení života, ublížení na zdraví, připadl k tíži úmysl nebo hrubá nedbalost nebo vznikla odpovědnost dle závazného práva o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Tento článek vychází ze servisní informace " Dirko™ HT (rot) "

 

Výběr položek

Základní údaje

Kód:705.708
Značka: ELRING
Název:Těsnicí materiál
Doplňkový název:Tmel těsn.DIRKO-HT/70ml/červená
Vozidlo:UNI Dirko HT 70ml
Hmotnost  :0,11 kg

Vlastnosti

Chemická vlastnost: trvale elastický
Chemická vlastnost: neobsahující rozpouštědla
Chemická vlastnost: UV-odolný
Typ kontejneru: Tuba
Objem: 70 ml
Materiál: Silikon
Od rozsahu teploty [°C]: -60 °C
Rozsah teploty do [°C]: 315 °C
Barva: červená
Zobrazit vše Zobrazit méně
Maloobchodní cena: $6.76 ($6.76 bez DPH 0%)
Vaše cena: -25% $5.07 ($5.07 bez DPH 0%)
Sklad: > 25 ks

Základní údaje

Kód:465.766
Značka: ELRING
Název:Těsnicí materiál
Doplňkový název:Tmel těsn.
Hmotnost  :0,47 kg

Vlastnosti

Chemická vlastnost: trvale elastický
Chemická vlastnost: UV-odolný
Chemická vlastnost: neobsahující rozpouštědla
Typ kontejneru: Kartuse
Objem: 310 ml
Materiál: Silikon
Od rozsahu teploty [°C]: -60 °C
Rozsah teploty do [°C]: 315 °C
Barva: červená
Zobrazit vše Zobrazit méně
Maloobchodní cena: $16.95 ($16.95 bez DPH 0%)
Vaše cena: -25% $12.71 ($12.71 bez DPH 0%)
Sklad: 0 ks
Dodavatel: zjistit