Příčiny a možné následky nesprávně fungujících ventilů v motoru

Nepracují vám správně ventily? Existují příčiny, které tyto problémy způsobují. K některým chybám dochází už při montáži, kdy například dojde k nesprávnému usazení ventilové pružiny mimo osu pohybu ventilu. Na ventil je pak kladen abnormální tlak z boku, kdy se ventil nemůže volně pohybovat a v důsledku se začne ohýbat, až se zcela ulomí. Následky můžou být fatální.

Výčet možných příčin poruch najdete popsané níže v článku.


CHYBY PŘI MONTÁŽI A NASTAVENÍ

Chybné nastavení vůle ventilu

Příčina: Vůle ventilu byla nastavena příliš úzká nebo byly překročeny intervaly údržby.

Závěr: Ventil již správně nezavírá. Spaliny proudící kolem sedla ventilu zahřívají ventilový talíř. Dojde k přehřátí a propálení ventilového talíře v oblasti sedla.


Pružina ventilu, chyba při montáži

Příčina: Při montáži nebyla správně nasazena pružina. Vzpříčení způsobilo boční ohybový moment (M) u dříku ventilu.

Závěr: Vyplývající střídavé namáhání ohybem způsobilo zničení vodítka ventilu a nakonec zlom konce dříku ventilu.


Hydraulické zdvihátko ventilů, chyba při montáži

Příčina: Po montáži zdvihátka nebyla dodržena předepsaná doba čekání do nastartování motoru (min. 30 min.). Přebytečný olej v pracovním prostoru zdvihátka tak neměl dostatek času k úniku.

Závěr: V případě předčasného nastartování motoru naráží ventily na píst, dojde k jejich deformaci nebo zlomu.CHYBA ZPRACOVÁNÍ

Chyba lícování u kroužku sedla ventilu nebo vodítka ventilu

Příčina: Sedlo ventilu resp. vedení nebylo přepracováno středově.

Závěr: Ventil správně nezavírá, přehřívá se a v oblasti sedla prohoří. V důsledku jednostranného zatížení ventilového talíře může kromě toho dojít také k únavovým zlomům v oblasti výkružku.


Příliš velká vůle vodítka ventilu

Příčina: Vůle vodítka ventilu je příliš velká, protože vedení ventilu jsou silně opotřebená resp. byla při opravě příliš vysoustružená.

Závěr: V důsledku ozařování horkým plynem může dojít k výrazné karbonizaci v oblasti vedení dříku. V důsledku má ventil těžký chod, již nezavírá a dochází k přehřátí (popálení, závěrné kanály) u plochy sedla.


Příliš malá vůle vodítka ventilu

Příčina: Při obnovení vedení ventilu byl průměr vedení vyměřen příliš natěsno.

Závěr: Nedostatečné mazání, těžký chod a zadření dříku ventilu ve vedení. Jako následné škody může dojít kromě jiného k přehřátí v oblasti talíře resp. sedla.MONTÁŽ OPOTŘEBENÝCH DÍLŮ

Použití opotřebených ventilových klínků

Příčina: při výměně ventilů byly použity staré opotřebené ventilové klínky

Závěr: Při opětovném použití opotřebovaných klínků se může uvolnit svěrné upevnění ve vložce. U dříku dojde ke korozi třením a k oslabení ventilu v této oblasti. V důsledku toho může docházet k únavovým zlomům při kmitavém namáhání.


Montáž poškozeného vahadla/vlečné páky

Příčina: Přívod síly od vahadla probíhá mimo střed na plochu konce dříku ventilu.

Závěr: Dojde k jednostrannému opotřebení dříku a konce dříku. Zatížení dříku ventilu příčnou silou, které je vyvoláno excentrickým přívodem síly, způsobuje únavový zlom v oblasti svěrného upevnění.


Montáž pokřivených ventilů

Příčina: V důsledku pokřivení dříku ventilu dochází k jednostrannému držení sedla ventilu na sedlovém kroužku.

Závěr: V důsledku jednostranného zatížení dochází ke střídavému namáhání ohybem a únavovým zlomům v poloměru výkružku u přechodu ke dříku.PORUCHY SPALOVÁNÍ

Přetížení ventilu v důsledku poruch spalování

Příčina: V důsledku poruch spalování dochází ke vzniku silně zvýšených zatížení tlakem a teplotami ve spalovacím prostoru.

Závěr: Ventilový talíř nevydrží toto vysoké tepelně mechanické zatížení a prohne se směrem dovnitř. Dojde k takzvanému vytvoření tulipánu a zlomům v oblasti talíře.


Zde najdete přehled všech ventilů v sortimentu K Motorshop.

Článek vychází ze servisní informace TRW (Reference number:50003976-10)