Certifikáty

Prioritou společnosti K MOTORSHOP vždy bylo dodávat kvalitní náhradní díly, které zajistí spokojenost našich zákazníků. Při své činnosti se neustále snažíme vycházet vstříc požadavkům zákazníků a udržovat vysoký standart kvality prodávaných produktů a nabízených služeb.

Jedním ze souvisejících kroků, které společnost v této věci podnikla, byla certifikace dle normy ISO 9001:2000. Dne 22/12/2004 proběhl ve společnosti audit zavedené společnosti CERT ACO, který potvrdil, že všechny procesy ve společnosti probíhají ve shodě s výše uvedenou normou.

Průběžně probíhají opakované audity, které potvrzují, že služby a procesy probíhají v souladu s aktualizovanou normou ISO 9001:2015. Aktuální certifikáty naleznete výše ke stažení.

Chtěli bychom zároveň poděkovat firmě CERT Kladno, s.r.o. za dlouhodobou spolupráci a permanentní profesionální přístup. Pokud uvažujete o zavádění systému jakosti, vřele doporučujeme služby CERT Kladno.