Vyhledávání závad: Systém zpětného vedení spalin

Info: Článek včetně použitých obrázků a technických údajů vychází ze servisní informace SI0100

Zpětné vedení spalin (AGR) je osvědčená a vyzkoušená metoda snižování škodlivých látek: Díky přimíchávání spalin se snižuje podíl kyslíku ve směsi paliva se vzduchem a tím teplota spalování ve válcích klesá. Škodlivé oxidy dusíku (NOx) vznikají převážně při vysokých teplotách a tlacích, a proto mohou být takto koncentrace NOx , které jsou vypouštěny do prostředí, sníženy až o 50 %. U vznětových motorů se kromě toho snižuje vytváření částic sazí o cca 10 %.

Obr.: Princip zpětného vedení spalin´(pneumatické):
1 Vzduchový filtr
2 Snímač hmotnosti vzduchu
3 Škrticí / regulační klapka
4 Válec
5 Ventil AGR (zde: pneumatický)
6 Elektropneumatický převodník tlaku
7 Sonda lambda (zážehové motory)
8 Katalyzátor

Zpětné vedení spalin se zapíná jen v určených provozních bodech. U zážehových motorů je to zpravidla nad volnoběžnými otáčkami až k hornímu částečnému zatížení, u vznětových motorů do cca 3000 min-1 a střední zátěže.

 

Konstrukční díly zpětného vedení spalin (AGR)

Ventil AGR dávkuje množství spalin, které jsou přiváděny zpět. Je umístěn buď na sběrném výfukovém potrubí nebo na sací soustavě, nebo je umístěn v žáruvzdorném výfukovém vedení, které spojuje sběrné výfukové potrubí se sací soustavou. Pneumatické ventily AGR jsou ovládány podtlakem pomocí elektromagnetických ventilů: U jednoduchých systémů s elektrickým přepínacím ventilem (EUV) má ventil AGR pouze funkci Otevřeno – Zavřeno. U systémů s elektropneumatickým převodníkem tlaku (EPW) je možno ventil AGR plynule přestavovat. Podtlak je odebírán ze sacího potrubí nebo je vytvářen vakuovým čerpadlem.

Elektrické nebo elektromotorické ventily AGR jsou řízeny přímo řídicí jednotkou motoru a nepotřebují žádný podtlak ani elektromagnetický ventil.

Ventily AGR u vozidel se vznětovými motory mají v důsledku vysoké intenzity zpětného vedení spalin velké průřezy otvorů.
Vlevo: Pneumatický ventil AGR
Uprostřed: Pneumatický ventil AGR s rozpoznáváním polohy
Vpravo: Elektrický dvoutalířový ventil AGR

U ventilů AGR pro zážehové motory jsou průřezy podstatně menší.
Vlevo: Elektrický ventil AGR s přípojkou k okruhu chladicí kapaliny
Uprostřed: Pneumatický ventil AGR
Vpravo: Elektrický ventil AGR


Obr. 1: Pomocí elektropneumatických ventilů jsou aktivovány pneumatické ventily AGR.
Obr. 2: Snímač hmotnosti vzduchu je u vznětových motorů nutný mimo jiné také pro regulaci zpětného vedení spalin.
Obr. 3: U vozidel se vznětovými motory není diference tlaku mezi stranou výfuku a stranou sání dostatečná k dosažení vysoké intenzity zpětného vedení spalin, a proto se používají „regulační klapky“ umístěné v sacím potrubí, aby se vytvořil potřebný podtlak.

Tipy pro vyhledávání závad

Nejčastější příčiny poruch systému AGR jsou zalepené nebo zkarbonované ventily AGR. Spaliny přiváděné zpět obsahují kromě plynných škodlivých látek také částice sazí, a to zejména u vozidel se vznětovými motory. Z oleje v nasávaném vzduchu mohou vzniknout karbonizace nebo zalepení, proti nimž síla ventilu někdy není dostatečná – ventil AGR potom nelze otevřít nebo naopak zůstává stále v otevřeném stavu. Následky se projevují jako škubání, neklidný volnoběh nebo nízký výkon. Příčinami silně zaolejovaného nasávaného nebo plnicího vzduchu mohou být poruchy v odvzdušnění klikové skříně, vyběhaná ložiska, ucpané zpětné vedení oleje u turbodmychadla, vyběhaná těsnění dříků popř. vodítek ventilů, použití nevhodné kvality motorových olejů nebo příliš vysoký stav motorového oleje. Neobvykle silné usazeniny mohou být způsobeny také v důsledku závad ve vstřikovací soustavě.

Ačkoli jsou ventily AGR dimenzovány na činnost při vysokých teplotách ve výfukové soustavě, může někdy docházet k poškození ventilu teplem. Příčiny může vyvolávat nesprávné řízení, příliš vysoký protitlak spalin nebo neotevřený vypouštěcí ventil ("Wastegateventil") turbodmychadla. Někdy je to také manipulace ("Tuning") provedená za účelem zvýšení plnicího tlaku. U pneumatických ventilů AGR je příčinu poruch možno najít v celé oblasti aktivace podtlaku (vakuové čerpadlo, podtlaková vedení, elektromagnetické ventily). Elektrické ventily AGR a elektromagnetické ventily lze většinou ovládat prostřednictvím diagnostiky akčních členů pomocí testeru motoru. Přepnutí funkčního ventilu je při stojícím motoru dobře slyšet.

Před čištěním komponent AGR důsledně varujeme! Pokud by již byl konstrukční díl skutečně vadný, nepřinese vyčištění žádné zlepšení. Jestliže by bylo s fungujícími konstrukčními díly zacházeno tímto způsobem, mohly by být čištěním poškozeny. Vadný konstrukční díl je třeba vždy vyměnit za nový.


Obr. 1: Ventily AGR se samy o sobě nemohou znečistit sazemi, a proto musí být vypátrána příčina vzniku sazí.
Obr. 2: Sůl a nečistoty mohou poškodit snímač hmotnosti vzduchu – přinejmenším však mohou zkreslit výsledky měření, což opět může ovlivnit funkci AGR.
Obr. 3: Ať již jde o pneumatické ventily AGR nebo zde EPW: pomocí ručního podtlakového čerpadla je možno snadno zkontrolovat jejich funkci.

Vyhledávání závad ve zpětném vedení spalin:

 Reklamace:  Možné příčiny:  Opatření
 Prostřednictvím ventilu AGR
 • neklidný volnoběh
 • škubání
 • nízký výkon
 • nouzový chod
 • MIL svítí/kód závady uložen
 • nízký výkon oblasti nízkých otáček nebo v oblasti chodu za studena (zážehové motory)
 • nízký výkon oblasti vysokých otáček (vznětové motory)
 • všeobecně: zkarbonovaný / zalepený ventil AGR
  • špatné, nečisté spalování
  • závady v řízení motoru
  • častý provoz na krátké vzdálenosti
  • netěsnosti v podtlakovém systému
 • kontrola řídicího systému motoru
 • zkontrolujte verzi softwaru řídicí jednotky motoru
 • zabraňte výhradnímu provozu na krátké vzdálenosti
 • vyměňte ventil
 • vadné elektromagnetické ventily
 • poruchy v podtlakovém systému
 • zkontrolujte funkci, elektrickou aktivaci a těsnost podtlakového systému. Viz níže: „Podtlakový systém“.
 • Silně zaolejovaný nasávaný nebo plnicí vzduch:
  • poruchy odvzdušnění klikové skříně,
  • příliš vysoký stav motorového oleje,
  • nedostatečná kvalita motorového oleje,
  • vyběhaná těsnění dříku ventilu popř. Vodítek ventilů.
 • zkontrolujte odlučovač oleje, odvzdušňovací ventil motoru
 • písty, pístní kroužky, válce, těsnění dříků ventilů popř.
 • vodítek ventilů zkontrolujte z hlediska opotřebení.
 • zkontrolujte zpětné vedení oleje u turbodmychadla
 • proveďte odbornou výměnu oleje a olejového filtru
 • signál snímače hmotnosti vzduchu nebo jiného snímače je nesprávný
 • zkontrolujte předepsané hodnoty snímačů a popř. je vyměňte
 • P0401 „Intenzita průtoku je příliš nízká“
 • P0103 „Hmotnost vzduchu je příliš vysoká“
 • ventil AGR se neotvírá popř. není aktivován
 • systém AGR byl vyřazen (vozidlo vůbec nereaguje na ABE!)
 • zkontrolujte přípojky a aktivaci
 • P0402 „Intenzita průtoku je příliš vysoká“
 • P0102 „Hmotnost vzduchu je příliš nízká“
 • ventil AGR se nezavírá/je trvale otevřený.
 • nekontrolovatelné, trvalé zpětné vedení spalin (AGR)
 • vyměňte ventil AGR
 • zkontrolujte přípojky a aktivaci
 • ventil AGR je poškozen teplem, má viditelně změněnou barvu,natavení (zážehový motor).
 • nesprávná aktivace
 • příliš vysoký protitlak spalin,
 • neotevřený vypouštěcí ventil turbodmychadla
 • vyměňte ventil AGR
 • zkontrolujte aktivaci ventilu AGR
 • kontrola protitlaku spalin
 • zkontrolujte vypouštěcí ventil turbodmychadla
 • („Wastegate“) a jeho aktivaci
 • nový ventil AGR bez funkce
 • vysoké volnoběžné otáčky (volnoběh) po montáži
 • nový ventil AGR nebyl adaptován
 • provedením základního nastavení ventilu AGR pomocí testeru motoru
 prostřednictvím podtlakového systému / elmg. Ventilu
 • kolísající otáčky motoru
 • vynechávání motoru
 • nouzový chod
 • slábnoucí výkon brzd
 • vadné hadice (pórovitost, okousání kunou)
 • netěsné přípojky na pneumatických ventilech
 • netěsné zpětné ventily/podtlakový zásobník
 • vadné/pórovité membrány nebo těsnění na pneumatických regulátorech
 • netěsnosti v sacím potrubí
 • v případě poškození zkontrolujte těsnost všech komponent
 • v podtlakovém systému a poškozený díl vyměňte
 vyvolané snímačem hmotnosti vzduchu
 • P0401 „Intenzita průtoku je příliš nízká“
 • černý kouř
 • nízký výkon
 • nouzový chod
 • Snímač hmotnosti vzduchu je poškozen/znečištěn z těchto důvodů:
  • částice nečistot v nasávaném vzduchu
  • netěsnosti v sací soustavě, nastříkaná voda
  • znečištění při výměně vzduchového filtru
  • ucpaný vzduchový filtr,
  • zaolejovaný sportovní vzduchový filtr
 • zabraňte vnikání vody a částic do sací soustavy
 • poškození turbodmychadla
 • zkontrolujte turbodmychadlo

Výběr položek

Základní údaje

Kód:
7.00020.24.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t.
Vozidlo:
FIAT

Cena

Maloobchodní cena:

$200.81

($200.81 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$158.64

($158.64 bez DPH 0%)

Sklad: 3 ks
Doporučujeme! 

FIAT
7.00020.24.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t., PIERBURG, 18111-84E50-000, 18111-84E51-000, 18111-84E52-000, 55184651, 55201144, 55219498, 5851049, 851364, 851744, 93177422, 93189335, 93196798, 700020240

Základní údaje

Kód:
7.00020.25.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t.
Vozidlo:
OPEL

Cena

Maloobchodní cena:

$224.67

($224.67 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$177.49

($177.49 bez DPH 0%)

Sklad: 1 ks
Doporučujeme! 

OPEL
7.00020.25.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t., PIERBURG, 55192348, 55195196, 55204941, 55219499, 5851060, 5851065, 851368, 93184196, 93188772, 93196799, 700020250

Základní údaje

Kód:
7.00063.10.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1,9JTD/těs.
Vozidlo:
ALFA ROMEO

Cena

Maloobchodní cena:

$188.10

($188.10 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$148.60

($148.60 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

ALFA ROMEO
7.00063.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9JTD/těs., PIERBURG, 138480, 46823850, 55194735, 55204250, 55215031, 5851056, 5851067, 71723453, 851341, 93181981, 7.00063.07.0, 700063070, 700063100

Základní údaje

Kód:
7.00075.07.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1.9dCi
Vozidlo:
RENAULT

Cena

Maloobchodní cena:

$349.90

($349.90 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$276.42

($276.42 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

RENAULT
7.00075.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1.9dCi, PIERBURG, 7701058850, 7701065038, 7701067308, 8200463548, 8200467059, 8200542999

Základní údaje

Kód:
7.00309.07.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 3,0TDI
Vozidlo:
VW

Cena

Maloobchodní cena:

$143.00

($143.00 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$112.97

($112.97 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

VW
7.00309.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI , PIERBURG, 059131503H

Základní údaje

Kód:
7.00365.06.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1,9TDI/bez t.
Vozidlo:
ŠKODA-VW

Cena

Maloobchodní cena:

$302.38

($302.38 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$238.88

($238.88 bez DPH 0%)

Sklad: 3 ks
Doporučujeme! 

ŠKODA-VW
7.00365.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9TDI/bez t., PIERBURG, 038131501AD, 038131501BF, 038131501BH, 7.00365.04.0, 700365040, 700365060

Základní údaje

Kód:
7.00368.15.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1,5dCi/bez t.
Vozidlo:
RENAULT

Cena

Maloobchodní cena:

$262.86

($262.86 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$207.66

($207.66 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

RENAULT
7.00368.15.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,5dCi/bez t., PIERBURG, 14710-00Q0E, 14710-00Q0G, 18520-84A53, 8200270177, 8200452876, 8200550348, 8200550361, 8200561269

Základní údaje

Kód:
7.00450.09.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 3,0 24V
Vozidlo:
BMW

Cena

Maloobchodní cena:

$184.00

($184.00 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$145.36

($145.36 bez DPH 0%)

Sklad: 8 ks
Doporučujeme! 

BMW
7.00450.09.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V , PIERBURG, 11717793484, 11717804380, 11717804382, 7793484, 7804380, 7804382

Základní údaje

Kód:
7.00450.10.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 3,0 24V
Vozidlo:
BMW

Cena

Maloobchodní cena:

$181.14

($181.14 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$143.10

($143.10 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

BMW
7.00450.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V  , PIERBURG, 11717804351, 11717804352, 7804351, 7804352

Základní údaje

Kód:
7.00512.03.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 3,0 24V
Vozidlo:
BMW

Cena

Maloobchodní cena:

$182.29

($182.29 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$144.01

($144.01 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

BMW
7.00512.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V , PIERBURG, 11717792077, 11717804381, 7792077, 7804381

Základní údaje

Kód:
7.00555.06.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 2,4TDI 20V
Vozidlo:
VOLVO S60/V70 2.4 TDI

Cena

Maloobchodní cena:

$564.29

($564.29 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$445.79

($445.79 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

VOLVO S60/V70 2.4 TDI
7.00555.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,4TDI 20V, PIERBURG, VOLVO S60/V70 2.4 TDI, 30774848, 36000997, 36050570

Základní údaje

Kód:
7.00555.07.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 2,4D5
Vozidlo:
VOLVO S60/V70 2.4 TDI

Cena

Maloobchodní cena:

$232.86

($232.86 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$183.96

($183.96 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

VOLVO S60/V70 2.4 TDI
7.00555.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,4D5, PIERBURG, VOLVO S60/V70 2.4 TDI, 31216573, 7.00555.07.0, 700555070

Základní údaje

Kód:
7.00578.12.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 2.2
Vozidlo:
CITROEN

Cena

Maloobchodní cena:

$262.10

($262.10 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$207.06

($207.06 bez DPH 0%)

Sklad: 14 ks
Doporučujeme! 

CITROEN
7.00578.12.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2.2, PIERBURG, 1427355, 1618T1, 6G9Q9D475AA, 9656911780, AJ811155, LR000997, MN982239

Základní údaje

Kód:
7.00684.14.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 2,0 16V
Vozidlo:
BMW

Cena

Maloobchodní cena:

$179.76

($179.76 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$142.01

($142.01 bez DPH 0%)

Sklad: 6 ks
Doporučujeme! 

BMW
7.00684.14.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,0 16V, PIERBURG, 11717801942, 7801942, 7.00684.10.0

Základní údaje

Kód:
7.00789.10.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR
Vozidlo:
AUDI

Cena

Maloobchodní cena:

$232.86

($232.86 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$183.96

($183.96 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

AUDI
7.00789.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR, PIERBURG, 057131501C, 057131501D, 057131501E, 057131501F, 057131501G, 95811105120

Základní údaje

Kód:
7.00823.06.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 2,5 TDi
Vozidlo:
VW

Cena

Maloobchodní cena:

$262.10

($262.10 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$207.06

($207.06 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

VW
7.00823.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,5 TDi, PIERBURG, 076131501A, 076131501B

Základní údaje

Kód:
7.00907.03.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1,9TDI
Vozidlo:
ŠKODA-VW

Cena

Maloobchodní cena:

$189.67

($189.67 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$149.84

($149.84 bez DPH 0%)

Sklad: > 25 ks
Doporučujeme! 

ŠKODA-VW
7.00907.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9TDI, PIERBURG, 03G131502, 03G131502B, 7.00907.00.0, 7.00907.01.0, 7.00907.03.0, 700907000, 700907010, 700907030

Základní údaje

Kód:
7.01106.38.0
Značka:
PIERBURG
Název:
Chladič, recirkulace spalin
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V
Vozidlo:
AUDI

Cena

Maloobchodní cena:

$699.29

($699.29 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$552.44

($552.44 bez DPH 0%)

Sklad: > 25 ks
Doporučujeme! 

AUDI
7.01106.38.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V, PIERBURG, 059131515AD, 059131515BP, 059131515CB, 059131515CC, 059131515D, 059131515ET, 059131515M, 059131515R, 95811101100, 95811101102, 95811101103, 95811101104

Základní údaje

Kód:
7.01268.03.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil zpětný AGR/EGR/D 2066
Vozidlo:
MAN

Cena

Maloobchodní cena:

$257.10

($257.10 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$203.11

($203.11 bez DPH 0%)

Sklad: 1 ks
Doporučujeme! 

MAN
7.01268.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil zpětný AGR/EGR/D 2066, PIERBURG, 04257888, 51.08150-0029, 9041400060, A9041400060, 5.36359.03.0, 51.08150.0029, 51081500029, 536359030, 7.01268.03.0, 701268030

Základní údaje

Kód:
7.01599.10.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1,3CDTi
Vozidlo:
Fiat Punto Panda Doblo 500, Opel Astra Corsa Meriva 1,3CDTi 16V 2010+

Cena

Maloobchodní cena:

$179.62

($179.62 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$141.90

($141.90 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

Fiat Punto Panda Doblo 500, Opel Astra Corsa Meriva 1,3CDTi 16V 2010+
7.01599.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi, PIERBURG, Fiat Punto Panda Doblo 500, Opel Astra Corsa Meriva 1,3CDTi 16V 2010+, 1618QR, 18520-63P00, 18520-68L00, 18521-63P00, 55216292, 55252380, 555278343, 55577947, 55599946, 5851089, 71753846, 71795160, 851045, 851176, 93195431

Základní údaje

Kód:
7.01782.07.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V
Vozidlo:
VW

Cena

Maloobchodní cena:

$268.10

($268.10 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$211.80

($211.80 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

VW
7.01782.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V, PIERBURG, 059131501C, 059131501D, 059131501H, 95511105100, 95511105101, 7.01782.02.0, 7.01782.03.0, 7.01782.07.0, 701782020, 701782030, 701782070

Základní údaje

Kód:
7.02014.07.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 3.0dCi
Vozidlo:
NISSAN

Cena

Maloobchodní cena:

$287.43

($287.43 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$227.07

($227.07 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

NISSAN
7.02014.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3.0dCi, PIERBURG, 14710-00Q0P, 14710-00Q0S, 8200939136, 8201016581

Základní údaje

Kód:
7.02132.07.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 2,7TDI
Vozidlo:
VW Touareg, Audi A4 A5 A6 Q5 Q7 2,7TDI 3,0TDI CATA CASA CASD 2008+

Cena

Maloobchodní cena:

$255.76

($255.76 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$202.05

($202.05 bez DPH 0%)

Sklad: > 25 ks
Doporučujeme! 

VW Touareg, Audi A4 A5 A6 Q5 Q7 2,7TDI 3,0TDI CATA CASA CASD 2008+
7.02132.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,7TDI, PIERBURG, VW Touareg, Audi A4 A5 A6 Q5 Q7 2,7TDI 3,0TDI CATA CASA CASD 2008+, 059131502B, 059131502G, 95811105100, 95811105101, 702132070

Základní údaje

Kód:
7.02209.11.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 1,6TDCi/s těs.
Vozidlo:
FORD

Cena

Maloobchodní cena:

$313.19

($313.19 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$247.42

($247.42 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

FORD
7.02209.11.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,6TDCi/s těs., PIERBURG, 1618LN, 1696587, 1702178, 36001458, 36001479, 36001487, 9467633780, AV6Q-9E456-AA, AV6Q-9E456-BA, MN982670, 1618.LN, AV6Q9E456BA

Základní údaje

Kód:
7.02256.37.0
Značka:
PIERBURG
Název:
Přepínací ventil, přepínací klapka (sací potrubí)
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR
Vozidlo:
Mercedes Sprinter Viano SLK, Smart

Cena

Maloobchodní cena:

$32.57

($32.57 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$25.73

($25.73 bez DPH 0%)

Sklad: 16 ks
Doporučujeme! 

Mercedes Sprinter Viano SLK, Smart
7.02256.37.0, Přepínací ventil, přepínací klapka (sací potrubí), AGR ventil, Ventil AGR/EGR , PIERBURG, Mercedes Sprinter Viano SLK, Smart , 0025401497, 0025407097, 05099822AA, 2E0906283, 68086987AA, A0025401497, A0025407097

Základní údaje

Kód:
7.02756.07.0
Značka:
PIERBURG
Název:
Chladič, recirkulace spalin
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR - chladič
Vozidlo:
VW

Cena

Maloobchodní cena:

$995.38

($995.38 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$786.35

($786.35 bez DPH 0%)

Sklad: 14 ks
Doporučujeme! 

VW
7.02756.07.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR - chladič, PIERBURG, 03L115512, 03L115512A, 03L115512C, 03L115512D, 7.02756.04.0, 7.02756.07.0, 702756040, 702756070

Základní údaje

Kód:
7.03196.09.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 2,0BiTDi
Vozidlo:
VW Multivan/Transporter 2.0BiTDI

Cena

Maloobchodní cena:

$248.29

($248.29 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$196.15

($196.15 bez DPH 0%)

Sklad: 3 ks
Doporučujeme! 

VW Multivan/Transporter 2.0BiTDI
7.03196.09.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,0BiTDi, PIERBURG, VW Multivan/Transporter 2.0BiTDI, 03L131477, 03L131477A, 03L131501H, 03L131501Q, 03L131501T, 7.03196.09.0, 703196090

Základní údaje

Kód:
7.03622.06.0
Značka:
PIERBURG
Název:
Chladič, recirkulace spalin
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR - chladič
Vozidlo:
IVECO

Cena

Maloobchodní cena:

$278.62

($278.62 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$220.11

($220.11 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

IVECO
7.03622.06.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR - chladič, PIERBURG, 1606636180, 1618QS, 1733300, 55577950, 55583791, 71769760, 851048, 851074, BS51-9D475-BB, 703622060

Základní údaje

Kód:
7.03784.34.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Ventil AGR/EGR 2,2TDCi
Vozidlo:
FORD

Cena

Maloobchodní cena:

$235.71

($235.71 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$186.21

($186.21 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

FORD
7.03784.34.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,2TDCi, PIERBURG, 1730360, 1835009, 1895826, 1932037, 2017121, 2026142, 9800555380, BK2Q-9D475-CB, BK2Q-9D475-CC, BK2Q-9D475-CD, BK2Z-9D475-A, FB3Q-9D475-AA, FB3Q-9D475-AB, FB3Q-9D475-AC, LR030027, LR055534, LR081121, 7.03784.00.0, 7.03784.05.0, 7.03784.09.0, 7.03784.10.0, 7.03784.18.0, 7.03784.20.0, 7.03784.34.0, 703784000, 703784050, 703784090, 703784100, 703784180, 703784200

Základní údaje

Kód:
7.04879.00.0
Značka:
PIERBURG
Název:
Termostat, chladivo
Doplňkový název:
Termostat AGR/EGR
Vozidlo:
OPEL

Cena

Maloobchodní cena:

$86.19

($86.19 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$68.09

($68.09 bez DPH 0%)

Sklad: 5 ks
Doporučujeme! 

OPEL
7.04879.00.0, Termostat, chladivo, AGR ventil, Termostat AGR/EGR, PIERBURG, 1338178, 24405922, 55577072, 55578419, 6338018, 71744389, 71770832, 96980318, 96984104

Základní údaje

Kód:
7.20279.50.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Nedodává se
Vozidlo:
BMW

Cena

Vaše cena:

$0.00

($0.00 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

BMW
7.20279.50.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 11711264152, 1264152, 7.20279.50.0, 720279500

Základní údaje

Kód:
7.21826.52.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Nedodává se
Vozidlo:
FORD

Cena

Maloobchodní cena:

$242.95

($242.95 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-88%)

$29.05

($29.05 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Výprodej! 

FORD
7.21826.52.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 1005178, 1668040, 7048100, 93FF9D475AA, 93FF9D475AB, 93FF9D475AC, 7.21826.00.0, 7.21826.01.0, 7.21826.02.0, 7.21826.51.0, 721826520

Základní údaje

Kód:
7.21835.53.0
Značka:
PIERBURG
Název:
AGR-Ventil
Doplňkový název:
Nedodává se
Vozidlo:
VOLVO

Cena

Maloobchodní cena:

$155.90

($155.90 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-21%)

$123.16

($123.16 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

VOLVO
7.21835.53.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 6842404, 6842725, 721835530
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.
Více informací