Vyhledávání závad: Systém zpětného vedení spalin

Info: Článek včetně použitých obrázků a technických údajů vychází ze servisní informace SI0100

Zpětné vedení spalin (AGR) je osvědčená a vyzkoušená metoda snižování škodlivých látek: Díky přimíchávání spalin se snižuje podíl kyslíku ve směsi paliva se vzduchem a tím teplota spalování ve válcích klesá. Škodlivé oxidy dusíku (NOx) vznikají převážně při vysokých teplotách a tlacích, a proto mohou být takto koncentrace NOx , které jsou vypouštěny do prostředí, sníženy až o 50 %. U vznětových motorů se kromě toho snižuje vytváření částic sazí o cca 10 %.

Obr.: Princip zpětného vedení spalin´(pneumatické):
1 Vzduchový filtr
2 Snímač hmotnosti vzduchu
3 Škrticí / regulační klapka
4 Válec
5 Ventil AGR (zde: pneumatický)
6 Elektropneumatický převodník tlaku
7 Sonda lambda (zážehové motory)
8 Katalyzátor

Zpětné vedení spalin se zapíná jen v určených provozních bodech. U zážehových motorů je to zpravidla nad volnoběžnými otáčkami až k hornímu částečnému zatížení, u vznětových motorů do cca 3000 min-1 a střední zátěže.

 

Konstrukční díly zpětného vedení spalin (AGR)

Ventil AGR dávkuje množství spalin, které jsou přiváděny zpět. Je umístěn buď na sběrném výfukovém potrubí nebo na sací soustavě, nebo je umístěn v žáruvzdorném výfukovém vedení, které spojuje sběrné výfukové potrubí se sací soustavou. Pneumatické ventily AGR jsou ovládány podtlakem pomocí elektromagnetických ventilů: U jednoduchých systémů s elektrickým přepínacím ventilem (EUV) má ventil AGR pouze funkci Otevřeno – Zavřeno. U systémů s elektropneumatickým převodníkem tlaku (EPW) je možno ventil AGR plynule přestavovat. Podtlak je odebírán ze sacího potrubí nebo je vytvářen vakuovým čerpadlem.

Elektrické nebo elektromotorické ventily AGR jsou řízeny přímo řídicí jednotkou motoru a nepotřebují žádný podtlak ani elektromagnetický ventil.

Ventily AGR u vozidel se vznětovými motory mají v důsledku vysoké intenzity zpětného vedení spalin velké průřezy otvorů.
Vlevo: Pneumatický ventil AGR
Uprostřed: Pneumatický ventil AGR s rozpoznáváním polohy
Vpravo: Elektrický dvoutalířový ventil AGR

U ventilů AGR pro zážehové motory jsou průřezy podstatně menší.
Vlevo: Elektrický ventil AGR s přípojkou k okruhu chladicí kapaliny
Uprostřed: Pneumatický ventil AGR
Vpravo: Elektrický ventil AGR


Obr. 1: Pomocí elektropneumatických ventilů jsou aktivovány pneumatické ventily AGR.
Obr. 2: Snímač hmotnosti vzduchu je u vznětových motorů nutný mimo jiné také pro regulaci zpětného vedení spalin.
Obr. 3: U vozidel se vznětovými motory není diference tlaku mezi stranou výfuku a stranou sání dostatečná k dosažení vysoké intenzity zpětného vedení spalin, a proto se používají „regulační klapky“ umístěné v sacím potrubí, aby se vytvořil potřebný podtlak.

Tipy pro vyhledávání závad

Nejčastější příčiny poruch systému AGR jsou zalepené nebo zkarbonované ventily AGR. Spaliny přiváděné zpět obsahují kromě plynných škodlivých látek také částice sazí, a to zejména u vozidel se vznětovými motory. Z oleje v nasávaném vzduchu mohou vzniknout karbonizace nebo zalepení, proti nimž síla ventilu někdy není dostatečná – ventil AGR potom nelze otevřít nebo naopak zůstává stále v otevřeném stavu. Následky se projevují jako škubání, neklidný volnoběh nebo nízký výkon. Příčinami silně zaolejovaného nasávaného nebo plnicího vzduchu mohou být poruchy v odvzdušnění klikové skříně, vyběhaná ložiska, ucpané zpětné vedení oleje u turbodmychadla, vyběhaná těsnění dříků popř. vodítek ventilů, použití nevhodné kvality motorových olejů nebo příliš vysoký stav motorového oleje. Neobvykle silné usazeniny mohou být způsobeny také v důsledku závad ve vstřikovací soustavě.

Ačkoli jsou ventily AGR dimenzovány na činnost při vysokých teplotách ve výfukové soustavě, může někdy docházet k poškození ventilu teplem. Příčiny může vyvolávat nesprávné řízení, příliš vysoký protitlak spalin nebo neotevřený vypouštěcí ventil ("Wastegateventil") turbodmychadla. Někdy je to také manipulace ("Tuning") provedená za účelem zvýšení plnicího tlaku. U pneumatických ventilů AGR je příčinu poruch možno najít v celé oblasti aktivace podtlaku (vakuové čerpadlo, podtlaková vedení, elektromagnetické ventily). Elektrické ventily AGR a elektromagnetické ventily lze většinou ovládat prostřednictvím diagnostiky akčních členů pomocí testeru motoru. Přepnutí funkčního ventilu je při stojícím motoru dobře slyšet.

Před čištěním komponent AGR důsledně varujeme! Pokud by již byl konstrukční díl skutečně vadný, nepřinese vyčištění žádné zlepšení. Jestliže by bylo s fungujícími konstrukčními díly zacházeno tímto způsobem, mohly by být čištěním poškozeny. Vadný konstrukční díl je třeba vždy vyměnit za nový.


Obr. 1: Ventily AGR se samy o sobě nemohou znečistit sazemi, a proto musí být vypátrána příčina vzniku sazí.
Obr. 2: Sůl a nečistoty mohou poškodit snímač hmotnosti vzduchu – přinejmenším však mohou zkreslit výsledky měření, což opět může ovlivnit funkci AGR.
Obr. 3: Ať již jde o pneumatické ventily AGR nebo zde EPW: pomocí ručního podtlakového čerpadla je možno snadno zkontrolovat jejich funkci.

Vyhledávání závad ve zpětném vedení spalin:

 Reklamace:  Možné příčiny:  Opatření
 Prostřednictvím ventilu AGR
 • neklidný volnoběh
 • škubání
 • nízký výkon
 • nouzový chod
 • MIL svítí/kód závady uložen
 • nízký výkon oblasti nízkých otáček nebo v oblasti chodu za studena (zážehové motory)
 • nízký výkon oblasti vysokých otáček (vznětové motory)
 • všeobecně: zkarbonovaný / zalepený ventil AGR
  • špatné, nečisté spalování
  • závady v řízení motoru
  • častý provoz na krátké vzdálenosti
  • netěsnosti v podtlakovém systému
 • kontrola řídicího systému motoru
 • zkontrolujte verzi softwaru řídicí jednotky motoru
 • zabraňte výhradnímu provozu na krátké vzdálenosti
 • vyměňte ventil
 • vadné elektromagnetické ventily
 • poruchy v podtlakovém systému
 • zkontrolujte funkci, elektrickou aktivaci a těsnost podtlakového systému. Viz níže: „Podtlakový systém“.
 • Silně zaolejovaný nasávaný nebo plnicí vzduch:
  • poruchy odvzdušnění klikové skříně,
  • příliš vysoký stav motorového oleje,
  • nedostatečná kvalita motorového oleje,
  • vyběhaná těsnění dříku ventilu popř. Vodítek ventilů.
 • zkontrolujte odlučovač oleje, odvzdušňovací ventil motoru
 • písty, pístní kroužky, válce, těsnění dříků ventilů popř.
 • vodítek ventilů zkontrolujte z hlediska opotřebení.
 • zkontrolujte zpětné vedení oleje u turbodmychadla
 • proveďte odbornou výměnu oleje a olejového filtru
 • signál snímače hmotnosti vzduchu nebo jiného snímače je nesprávný
 • zkontrolujte předepsané hodnoty snímačů a popř. je vyměňte
 • P0401 „Intenzita průtoku je příliš nízká“
 • P0103 „Hmotnost vzduchu je příliš vysoká“
 • ventil AGR se neotvírá popř. není aktivován
 • systém AGR byl vyřazen (vozidlo vůbec nereaguje na ABE!)
 • zkontrolujte přípojky a aktivaci
 • P0402 „Intenzita průtoku je příliš vysoká“
 • P0102 „Hmotnost vzduchu je příliš nízká“
 • ventil AGR se nezavírá/je trvale otevřený.
 • nekontrolovatelné, trvalé zpětné vedení spalin (AGR)
 • vyměňte ventil AGR
 • zkontrolujte přípojky a aktivaci
 • ventil AGR je poškozen teplem, má viditelně změněnou barvu,natavení (zážehový motor).
 • nesprávná aktivace
 • příliš vysoký protitlak spalin,
 • neotevřený vypouštěcí ventil turbodmychadla
 • vyměňte ventil AGR
 • zkontrolujte aktivaci ventilu AGR
 • kontrola protitlaku spalin
 • zkontrolujte vypouštěcí ventil turbodmychadla
 • („Wastegate“) a jeho aktivaci
 • nový ventil AGR bez funkce
 • vysoké volnoběžné otáčky (volnoběh) po montáži
 • nový ventil AGR nebyl adaptován
 • provedením základního nastavení ventilu AGR pomocí testeru motoru
 prostřednictvím podtlakového systému / elmg. Ventilu
 • kolísající otáčky motoru
 • vynechávání motoru
 • nouzový chod
 • slábnoucí výkon brzd
 • vadné hadice (pórovitost, okousání kunou)
 • netěsné přípojky na pneumatických ventilech
 • netěsné zpětné ventily/podtlakový zásobník
 • vadné/pórovité membrány nebo těsnění na pneumatických regulátorech
 • netěsnosti v sacím potrubí
 • v případě poškození zkontrolujte těsnost všech komponent
 • v podtlakovém systému a poškozený díl vyměňte
 vyvolané snímačem hmotnosti vzduchu
 • P0401 „Intenzita průtoku je příliš nízká“
 • černý kouř
 • nízký výkon
 • nouzový chod
 • Snímač hmotnosti vzduchu je poškozen/znečištěn z těchto důvodů:
  • částice nečistot v nasávaném vzduchu
  • netěsnosti v sací soustavě, nastříkaná voda
  • znečištění při výměně vzduchového filtru
  • ucpaný vzduchový filtr,
  • zaolejovaný sportovní vzduchový filtr
 • zabraňte vnikání vody a částic do sací soustavy
 • poškození turbodmychadla
 • zkontrolujte turbodmychadlo

Výběr položek

Základní údaje

Kód:7.00020.24.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t.
Vozidlo:FIAT
Hmotnost:1,29 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: Magnetický ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$165.24

($165.24 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$145.41

($145.41 bez DPH 0%)

Sklad: 7 ks
Doporučujeme! 

FIAT
7.00020.24.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t., PIERBURG, 1008510364, 14319, 18111-84E50-000, 39543, 40939543, 45-8019, 55184651, 555040, 5851049, 6NU010171-421, 7.00020.29.0, 710949R, 7518043, 83.632, 88043, 892207, 959024, EG10257-12B1, FDR159, V40-63-0016, XEGR81, 1108510364, 18111-84E51-000, 55201144, 83632, 851364, EGR079, LEV0016, 18111-84E52-000, 55219498

Základní údaje

Kód:7.00020.25.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t.
Vozidlo:OPEL
Hmotnost:1,29 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: Magnetický ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$178.67

($178.67 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$157.23

($157.23 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

OPEL
7.00020.25.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi/bez t., PIERBURG, 0892425, 1008510368, 14309, 45-8030, 55192348, 555070, 571822112001, 5851060, 6NU010171-451, 7.00020.31.0, 70107782, 710773D, 717.720.028, 7518092, 83.668, 88092, 959035, EG10258-12B1, FDR223, WG1025536, XEGR57, 1108510368, 55195196, 5851065, EGR078, WG1937658, 55204941, 71788549, 851368, ERV082

Základní údaje

Kód:7.00063.10.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1,9JTD/těs.
Vozidlo:ALFA ROMEO
Hmotnost:1,15 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: Magnetický ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$171.67

($171.67 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$151.07

($151.07 bez DPH 0%)

Sklad: 4 ks
Doporučujeme! 

ALFA ROMEO
7.00063.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9JTD/těs., PIERBURG, 0892001, 1008510341, 138480, 14312, 207441, 37475, 40937475, 45-8015, 46823850, 54015, 55204250, 555034, 571822112005, 6NU010171-401, 7.00063.11.0, 7518015, 83.648, 83707, 88015, 959020, EG10259-12B1, EGR003N, FDR143, V40-63-0014, WG1025541, XEGR88, 1108510341, 55194735, 55215031, 555034A

Základní údaje

Kód:7.00075.07.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1.9dCi
Vozidlo:RENAULT
Hmotnost:2,16 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: Magnetický ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$292.71

($292.71 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$257.58

($257.58 bez DPH 0%)

Sklad: 1 ks
Doporučujeme! 

RENAULT
7.00075.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1.9dCi, PIERBURG, 14992, 330690169, 4319900600, 45-8296, 555205, 571822112044, 7.00075.06.0, 710959R, 7518115, 7701058850, 83105, 83.821, 88115, 881325100, 959301, AV6029, BGR13073, EE6119, EG10414-12B1, EGR050AN, EGR-0700, FDR246, LVER171, V46-63-0001, WG1015272, XEGR42, 330690170, 7701065038, 83.821R, EGR050N

Základní údaje

Kód:7.00309.07.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 3,0TDI
Vozidlo:VW
Hmotnost:0,73 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: membránový ventil
Druh provozu: pneumatický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$128.71

($128.71 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$113.26

($113.26 bez DPH 0%)

Sklad: 5 ks
Doporučujeme! 

VW
7.00309.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI , PIERBURG, 059131503H, 0892479, 831084, LEV0433, V10-63-0069

Základní údaje

Kód:7.00365.06.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1,9TDI/bez t.
Vozidlo:ŠKODA-VW
Hmotnost:0,84 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$260.71

($260.71 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$229.42

($229.42 bez DPH 0%)

Sklad: 4 ks
Doporučujeme! 

ŠKODA-VW
7.00365.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9TDI/bez t., PIERBURG, 038131501AD, 14984, 45-8134, 555048, 7.00365.05.0, 710571D, 7518054, 83.630, 88054, 892176, 959139, EG10260-12B1, LEV0018, V10-63-0004, XEGR28, 038131501BF, 83630, EGR135, 038131501BH, ERV050, 7.00365.04.0, 700365040, 700365060

Základní údaje

Kód:7.00368.15.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1,5dCi/bez t.
Vozidlo:RENAULT
Hmotnost:0,82 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$206.67

($206.67 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$181.87

($181.87 bez DPH 0%)

Sklad: 3 ks
Doporučujeme! 

RENAULT
7.00368.15.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,5dCi/bez t., PIERBURG, 0892177, 14318, 14710-00Q0E, 18520-84A53, 330690129, 359000604170, 38358, 4319900100, 45-8141, 555169, 6NU010171-741, 7.00368.06.0, 710928R, 7518091, 8200270177, 83107, 83.743, 88091, 881325036, 959146, AV6064, BGR13071, EE6044, EG10425-12B1, EGR076N, EGR-103, FDR244, LVER194, V46-63-0009, WG1015257

Základní údaje

Kód:7.00450.09.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 3,0 24V
Vozidlo:BMW
Hmotnost:0,67 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: membránový ventil
Druh provozu: pneumatický
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$161.76

($161.76 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$142.35

($142.35 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

BMW
7.00450.09.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V , PIERBURG, 08.16.017, 0892187, 11717793484, 1419900100, 14410, 20948457, 27-0657, 330690246, 45-8136, 48457, 555266, 7.00450.02.0, 710924R, 7518191, 83.918, 881311003, 88191, 959141, AV6083, EE6127, EGR-0102, EGR189AN, FDR324, LVER119, V20-63-0011, WG1015322, XEGR135, 11717804380, 83.918A2, EGR189N

Základní údaje

Kód:7.00450.10.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 3,0 24V
Vozidlo:BMW
Hmotnost:0,67 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: membránový ventil
Druh provozu: pneumatický
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$155.38

($155.38 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$136.73

($136.73 bez DPH 0%)

Sklad: 1 ks
Doporučujeme! 

BMW
7.00450.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V  , PIERBURG, 0892188, 11717804351, 14472, 45-8165, 555267, 571822112093, 7.00450.08.0, 710924R, 7518196, 83.923, 88196, 959170, BGR13085, LEV0122, V20-63-0008, XEGR184, 11717804352, EGR331, 7804351, ERV245, 7804352

Základní údaje

Kód:7.00512.03.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 3,0 24V
Vozidlo:BMW
Hmotnost:0,84 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: membránový ventil
Druh provozu: pneumatický
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$170.19

($170.19 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$149.77

($149.77 bez DPH 0%)

Sklad: 1 ks
Doporučujeme! 

BMW
7.00512.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0 24V , PIERBURG, 08.16.014, 0892260, 11717792077, 14444, 45-8149, 555228, 571822112091, 6NU010171-691, 7.00512.00.0, 7518192, 83.919, 88192, 959154, EG10466-12B1, FDR325, V20-63-0025, XEGR159, 11717804381, EGR294, LEV0223, 7792077, ERV219, 7804381

Základní údaje

Kód:7.00555.06.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 2,4TDI 20V
Vozidlo:VOLVO S60/V70 2.4 TDI
Hmotnost:1,65 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100
Všeobecné informace: without the electronics unit

Cena

Maloobchodní cena:

$392.81

($392.81 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$345.67

($345.67 bez DPH 0%)

Sklad: 5 ks
Doporučujeme! 

VOLVO S60/V70 2.4 TDI
7.00555.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,4TDI 20V, PIERBURG, VOLVO S60/V70 2.4 TDI, 0892173, 14474, 30774848, 4.00157.02.0, 45-8145, 555270, 7518212, 83.939, 88212, 959150, FDR451, V95-63-0003, 36000997, EGR333, LEV0233, 36050570, ERV247

Základní údaje

Kód:7.00555.07.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 2,4D5
Vozidlo:VOLVO S60/V70 2.4 TDI
Hmotnost:0,22 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Číslo technické informace: SI 0100
Všeobecné informace: HONDA ACCORD Mk IV (CB) HONDA ACCORD Mk IV Aerodeck (CB) HONDA ACCORD Mk IV kupé (CB, CC)

Cena

Maloobchodní cena:

$203.95

($203.95 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$179.48

($179.48 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

VOLVO S60/V70 2.4 TDI
7.00555.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,4D5, PIERBURG, VOLVO S60/V70 2.4 TDI, 31216573, 4.00158.03.0, 45-8148, 7518253, 83.991, 88253, 959153, FDR425, 7.00555.07.0, 700555070

Základní údaje

Kód:7.00578.12.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 2.2
Vozidlo:CITROEN
Hmotnost:1,69 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$241.71

($241.71 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$212.70

($212.70 bez DPH 0%)

Sklad: 11 ks
Doporučujeme! 

CITROEN
7.00578.12.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2.2, PIERBURG, 0892074, 1427355, 14352, 1618T1, 330690205, 34010.00150, 45-8142, 555245, 7.00578.05.0, 7518142, 83.833, 881310007, 88142, 959147, 9656911780, AJ811155, AV6040, EE6042, EG10437-12B1, EGR176AN, EGR-L06, FDR384, LR000997, LVER181, MN982239, V25-63-0015, WG1015298, XEGR107, 6G9Q9D475AA, 6NU010171-231

Základní údaje

Kód:7.00684.14.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 2,0 16V
Vozidlo:BMW
Hmotnost:0,56 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: membránový ventil
Druh provozu: pneumatický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Doplňující výrobek/info 2: s potenciometrem
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$172.48

($172.48 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$151.78

($151.78 bez DPH 0%)

Sklad: 3 ks
Doporučujeme! 

BMW
7.00684.14.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,0 16V, PIERBURG, 0892205, 11717801942, 14473, 555268, 6NU010171-751, 7518195, 83.922, 88195, FDR326, V20-63-0015, 7801942, EGR332, LEV0069, ERV246, 7.00684.10.0

Základní údaje

Kód:7.00789.10.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR
Vozidlo:AUDI
Hmotnost:0,80 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$211.24

($211.24 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$185.89

($185.89 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

AUDI
7.00789.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR, PIERBURG, 057131501C, 14475, 330690273, 45-8179, 555271, 7.00789.08.0, 717730237, 7518213, 83.940, 88213, 95811105120, 959184, V10-63-0058, WG1015343, 057131501D, EGR334, WG1494680, 057131501E, ERV248, 057131501F, 057131501G

Základní údaje

Kód:7.00823.06.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 2,5 TDi
Vozidlo:VW
Hmotnost:1,35 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$228.14

($228.14 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$200.76

($200.76 bez DPH 0%)

Sklad: 6 ks
Doporučujeme! 

VW
7.00823.06.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,5 TDi, PIERBURG, 076131501A, 14393, 45-8133, 555227, 7.00823.04.0, 710575D, 7518154, 83.841, 88154, 959138, FDR373, V10-63-0055, 076131501B, EGR188, ERV139

Základní údaje

Kód:7.00907.03.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1,9TDI
Vozidlo:ŠKODA-VW
Hmotnost:0,80 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$170.29

($170.29 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$149.86

($149.86 bez DPH 0%)

Sklad: 18 ks
Doporučujeme! 

ŠKODA-VW
7.00907.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,9TDI, PIERBURG, 03G131502, 0892083, 14991, 49484, 555192, 7.00907.02.0, 710572D, 7518152, 83.840, 88152, EG10427-12B1, FDR376, V10-63-0014, XEGR43, 03G131502B, EGR264, LEV0010, ERV064, 7.00907.00.0, 7.00907.01.0, 7.00907.03.0, 700907000, 700907010, 700907030

Základní údaje

Kód:7.01106.38.0
Značka: PIERBURG
Název:Chladič, recirkulace spalin
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V
Vozidlo:AUDI
Hmotnost:3,93 kg

Vlastnosti


Materiál: hliník
Druh provozu: elektrický
Číslo technické informace: SI 1003-21

Cena

Maloobchodní cena:

$642.48

($642.48 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$565.38

($565.38 bez DPH 0%)

Sklad: 3 ks
Doporučujeme! 

AUDI
7.01106.38.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V, PIERBURG, 059131515AD, 059131515CC, 0892371, 330690530, 38331, 7.01106.37.0, 83.1436, 95811101100, EGR100CR, V10-63-0140, WG1025720, 059131515BP, 059131515ET, 95811101102, EGR100NCN, WG1820328, 059131515CB, 059131515R, 95811101103, EGR100SR, 95811101104, 059131515D, 059131515M

Základní údaje

Kód:7.01268.03.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil zpětný AGR/EGR/D 2066
Vozidlo:MAN
Hmotnost:0,17 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: zpětný ventil
Druh provozu: pneumatický
Číslo technické informace: SI 0100
Všeobecné informace: CITROËN XSARA (N1) CITROËN XSARA Break (N2)

Cena

Maloobchodní cena:

$189.43

($189.43 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$166.70

($166.70 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

MAN
7.01268.03.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil zpětný AGR/EGR/D 2066, PIERBURG, 04257888, 45-8192, 51.08150-0029, 7.01268.01.0, 9041400060, 959197, A9041400060, 5.36359.03.0, 51.08150.0029, 51081500029, 536359030, 7.01268.03.0, 701268030

Základní údaje

Kód:7.01599.10.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1,3CDTi
Vozidlo:Fiat Punto Panda Doblo 500, Opel Astra Corsa Meriva 1,3CDTi 16V 2010+
Hmotnost:0,79 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$163.76

($163.76 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$144.11

($144.11 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

Fiat Punto Panda Doblo 500, Opel Astra Corsa Meriva 1,3CDTi 16V 2010+
7.01599.10.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,3CDTi, PIERBURG, Fiat Punto Panda Doblo 500, Opel Astra Corsa Meriva 1,3CDTi 16V 2010+, 14485, 1618QR, 18520-63P00, 45-8158, 55216292, 555223, 55577947, 71753846, 7518124, 83.827, 88124, 959163, FDR433, 18520-68L00, 55252380, 55599946, 71795160, EGR344, 18521-63P00, 555278343, 5851089, ERV151, 851045, 851176, 93195431

Základní údaje

Kód:7.01782.07.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V
Vozidlo:VW
Hmotnost:1,21 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$229.33

($229.33 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$201.81

($201.81 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

VW
7.01782.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3,0TDI 24V, PIERBURG, 059131501C, 0892209, 14491, 359000604770, 45-8152, 555298, 7.01782.06.0, 7518250, 83.990, 88250, 95511105100, 959157, LEV0266, V10-63-0069, 059131501D, 95511105101, EGR350, 059131501H, ERV157, 7.01782.02.0, 7.01782.03.0, 7.01782.07.0, 701782020, 701782030, 701782070

Základní údaje

Kód:7.02014.07.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 3.0dCi
Vozidlo:NISSAN
Hmotnost:1,47 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$276.43

($276.43 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$243.26

($243.26 bez DPH 0%)

Sklad: 1 ks
Doporučujeme! 

NISSAN
7.02014.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 3.0dCi, PIERBURG, 14710-00Q0P, 555474, 7.02014.05.0, 8200939136, 83.1105, LEV0439, V38-63-0008, 14710-00Q0S, 8201016581

Základní údaje

Kód:7.02132.07.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 2,7TDI
Vozidlo:VW Touareg, Audi A4 A5 A6 Q5 Q7 2,7TDI 3,0TDI CATA CASA CASD 2008+
Hmotnost:0,79 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$214.10

($214.10 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$188.41

($188.41 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

VW Touareg, Audi A4 A5 A6 Q5 Q7 2,7TDI 3,0TDI CATA CASA CASD 2008+
7.02132.07.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,7TDI, PIERBURG, VW Touareg, Audi A4 A5 A6 Q5 Q7 2,7TDI 3,0TDI CATA CASA CASD 2008+, 059131502B, 14476, 45-8140, 555272, 7.02132.08.0, 7518214, 83.941, 88214, 95811105100, 959145, V10-63-0059, 059131502G, 95811105101, EGR335, ERV249, 702132070

Základní údaje

Kód:7.02209.11.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 1,6TDCi/s těs.
Vozidlo:FORD
Hmotnost:0,77 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$239.05

($239.05 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$210.36

($210.36 bez DPH 0%)

Sklad: 8 ks
Doporučujeme! 

FORD
7.02209.11.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 1,6TDCi/s těs., PIERBURG, 0892111, 14487, 1618LN, 1696587, 36001458, 45200, 45-8164, 571822112097, 62945200, 7.02209.14.0, 710944R, 7518216, 83.943, 88216, 9467633780, 959169, BGR13088, EG10452-12B1, LEV0212, MN982670, V95-63-0004, 1702178, 36001479, 83943R, EGR346, 36001487, AV6Q-9E456-AA, ERV153, AV6Q-9E456-BA, 1618.LN

Základní údaje

Kód:7.02256.37.0
Značka: PIERBURG
Název:Ventil, sekundární vzduch
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR
Vozidlo:Mercedes Sprinter Viano SLK, Smart
Hmotnost:0,11 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: přepínací ventil
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Číslo technické informace: SI 0096

Cena

Maloobchodní cena:

$27.76

($27.76 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$24.43

($24.43 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit
Doporučujeme! 

Mercedes Sprinter Viano SLK, Smart
7.02256.37.0, Ventil, sekundární vzduch, AGR ventil, Ventil AGR/EGR , PIERBURG, Mercedes Sprinter Viano SLK, Smart , 02.42.070, 05099822AA, 2E0906283, A0005003201, 68086987AA, A0025401497, A0025407097, 0025401497, 0025407097

Základní údaje

Kód:7.02756.07.0
Značka: PIERBURG
Název:Chladič, recirkulace spalin
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR - chladič
Vozidlo:VW
Hmotnost:6,10 kg

Vlastnosti


Materiál: hliník
Druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12 V
Číslo technické informace: SI 1003-21

Cena

Maloobchodní cena:

$842.43

($842.43 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$741.34

($741.34 bez DPH 0%)

Sklad: 5 ks
Doporučujeme! 

VW
7.02756.07.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR - chladič, PIERBURG, 03L115512, 7.02756.11.0, 7518217, 83.944, 88146, 892372, V10-63-0081, 03L115512A, 83944, 88217, 03L115512C, 03L115512D, 7.02756.04.0, 7.02756.07.0, 702756040, 702756070

Základní údaje

Kód:7.03196.09.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 2,0BiTDi
Vozidlo:VW Multivan/Transporter 2.0BiTDI
Hmotnost:0,78 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$212.43

($212.43 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$186.94

($186.94 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Doporučujeme! 

VW Multivan/Transporter 2.0BiTDI
7.03196.09.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,0BiTDi, PIERBURG, VW Multivan/Transporter 2.0BiTDI, 03L131477, 0892206, 45-8162, 555493A, 7.03196.10.0, 7518055, 83.1499, 88055, 959167, LEV0310, V10-63-0077, XEGR217, 03L131477A, 03L131501H, 03L131501Q, 03L131501T, 7.03196.09.0, 703196090

Základní údaje

Kód:7.03622.06.0
Značka: PIERBURG
Název:Chladič, recirkulace spalin
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR - chladič
Vozidlo:IVECO
Hmotnost:2,74 kg

Vlastnosti


Materiál: hliník
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 1003-21

Cena

Maloobchodní cena:

$273.52

($273.52 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$240.70

($240.70 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

IVECO
7.03622.06.0, Chladič, recirkulace spalin, AGR ventil, Ventil AGR/EGR - chladič, PIERBURG, 1606636180, 1733300, 4.00692.00.0, 555354, 55577950, 71769760, 7518146, 83.836, 88146, 892355, FDR354, V40-63-0063, 1618QS, 55583791, BS51-9D475-BB, 851048, 851074, 703622060

Základní údaje

Kód:7.03784.34.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR-Ventil
Doplňkový název:Ventil AGR/EGR 2,2TDCi
Vozidlo:FORD
Hmotnost:1,11 kg

Vlastnosti


Typ ventilu: řídicí ventil
Druh provozu: elektrický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0100

Cena

Maloobchodní cena:

$182.05

($182.05 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$160.20

($160.20 bez DPH 0%)

Sklad: > 25 ks
Doporučujeme! 

FORD
7.03784.34.0, AGR-Ventil, AGR ventil, Ventil AGR/EGR 2,2TDCi, PIERBURG, 0892172, 103574, 13.45001, 14336, 1730360, 50103574, 555466, 6NU010171-661, 7.03784.27.0, 83.994, 881316036, 9800555380, AV6089, EE6013, EGR169AN, FDR383, LR030027, LVER295, V22-63-0019, WG1015376, XEGR99, 18043, 1835009, EGR169N, LEV2150, LR055534, WG1478396, XEG9028, 1895826, EGR169R

Základní údaje

Kód:7.04879.00.0
Značka: PIERBURG
Název:Termostat, chladivo
Doplňkový název:Termostat AGR/EGR
Vozidlo:OPEL
Hmotnost:0,27 kg

Vlastnosti


Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 1830
Všeobecné informace: Opening temperature 105C

Cena

Maloobchodní cena:

$71.71

($71.71 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$63.10

($63.10 bez DPH 0%)

Sklad: 6 ks
Doporučujeme! 

OPEL
7.04879.00.0, Termostat, chladivo, AGR ventil, Termostat AGR/EGR, PIERBURG, 1338178, 19372524, 207932, 33683, 350397, 352061110500, 4006056, 40933683, 4431.105D, 55578419, 6282280002, 71744389, 75671, 8192692, 819705, 8620259105, 8MT354778-011, 92692, 94.692, QTH645K, TH445105G1, TM55105, V40-99-0031, 24405922, 71770832, 96980318, 55577072, 96984104, 6338018

Základní údaje

Kód:7.20279.50.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR ventil
Doplňkový název:Nedodává se
Vozidlo:BMW
Hmotnost:0,37 kg

Cena

Vaše cena:

$0.00

($0.00 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

BMW
7.20279.50.0, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 11711264152, 1264152, 7.20279.50.0, 720279500

Základní údaje

Kód:7.21826.52.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR ventil
Doplňkový název:Nedodává se
Vozidlo:FORD
Hmotnost:0,68 kg

Cena

Maloobchodní cena:

$194.38

($194.38 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-85%)

$29.05

($29.05 bez DPH 0%)

Sklad: 2 ks
Výprodej! 

FORD
7.21826.52.0, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 1005178, 1668040, 7.21826.00.0, 7.21826.01.0, 7.21826.02.0, 7.21826.51.0, 7048100, 721826520, 93FF9D475AA, 93FF9D475AB, 93FF9D475AC

Základní údaje

Kód:7.21835.53.0
Značka: PIERBURG
Název:AGR ventil
Doplňkový název:Nedodává se
Vozidlo:VOLVO
Hmotnost:0,27 kg

Cena

Maloobchodní cena:

$124.76

($124.76 bez DPH 0%)

Vaše cena: (-12%)

$109.79

($109.79 bez DPH 0%)

Sklad: 0 ks
Sklad dodavatele: zjistit

VOLVO
7.21835.53.0, AGR ventil, Nedodává se, PIERBURG, 6842404, 6842725, 721835530